Behandelinformatie

Als logopediste houd ik me bezig met communicatie. Ik onderzoek, behandel en geef adviezen bij problemen met taal, spraak, stem, eten- en drinken, mondgedrag en gehoor. U vindt op mijn website waardevolle informatie op het gebied van de logopedie.

Logopedie

De kosten voor logopedisch onderzoek en logopedische behandeling van kinderen onder de 18 worden door de meeste verzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Vanaf 18 jaar vallen de kosten voor logopedie onder het eigen risico van de basisverzekering. Sommige behandelingen worden niet door verzekeraars vergoed. Informeer daarover bij uw verzekeraar.

In mijn logopediepraktijk worden de volgende problemen behandeld:

Taalproblemen

Er is sprake van een taalontwikkelingsstoornis als jonge kinderen (nog) niet of opvallend minder spreken in vergelijking tot hun leeftijdsgenootjes. Sommige kinderen zijn laat met leren spreken en kunnen bijv. pas op 3-jarige leeftijd zinnen zeggen. Je hebt het dan over een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kinderen verloopt de taalontwikkeling anders dan bij hun leeftijdsgenoten, dan heb je het over een afwijkende taalontwikkeling. Kinderen spreken dan bijv. niet of veel minder; de zinnen zijn onvolledig en krom; het spreken is niet goed verstaanbaar of het kind begrijpt niet wat er gezegd wordt.

Spraakproblemen

Spraakproblemen komen zowel bij kinderen als volwassenen voor. Als iemand onduidelijk spreekt, slist of moeite heeft om bepaalde klanken of woorden te zeggen, dan is er sprake van een spraakprobleem. Bij volwassenen kan een spraakprobleem een bepaalde gewoonte zijn, maar het kan ook het gevolg zijn van een ziekte (bijv. een herseninfarct of de ziekte van Parkinson).

Bij kinderen kun je een onderscheid maken tussen foutjes bij het spreken zoals binnensmonds of onduidelijk spreken en een achterstand in de spraakontwikkeling.

Stemproblemen

Iedereen heeft weleens problemen met de stem, bijv. bij een flinke verkoudheid of na een avondje stappen. Er is sprake van een stemprobleem als hierdoor het spreken belemmerd wordt. We maken daarbij onderscheid tussen een organische en functionele stemstoornis. Een organische stemstoornis ontstaat door een afwijking van het stemapparaat zelf. Bij een functionele stemstoornis is er sprake van het verkeerd gebruiken of functioneren van het strottenhoofd, met als oorzaak verkeerde gewoonten, ademhaling of psychische invloed.

Gehoorproblemen

Een goed gehoor is o.a. van groot belang voor de spraak- en taalontwikkeling van een kind. Wanneer een kind de taal die hij van zijn omgeving aangeboden krijgt niet goed hoort en verstaat kan er een vertraging optreden in de spraak- en taalontwikkeling. Ook bij een beperkt gehoorverlies kunnen kleine verschillen in klanken niet goed verstaan worden. Doordat uw kind dit onderscheid niet goed hoort zal hij ook moeite hebben met de uitspraak van deze klanken.

Bij volwassenen is het meest voorkomende gehoorprobleem ouderdomsslechthorendheid. Het gehoor ontwikkelt zich vanaf de geboorte. Vanaf het 20e levensjaar gaat het gehoor langzaam achteruit, het begint met het minder goed kunnen horen van de hoge tonen, daarna volgen de lage tonen. Als het gehoor regelmatig wordt blootgesteld aan lawaai gaat dit proces sneller en worden ook tonen die nodig zijn om andere mensen te kunnen verstaan beschadigd. Dit noemen we lawaaidoofheid.

Slikproblemen

Als je moeite hebt met slikken of je verslikt je regelmatig kan er sprake zijn van een slikstoornis. Eten of drinken komt dan terecht in de luchtpijp.

Slikproblemen kunnen voorkomen als gevolg van een neurologische aandoening zoals ALS, MS, en de ziekte van Parkinson of na een herseninfarct.

Barbara Stuyling de Lange

Logopedist en stemdocent/coach

In 1985 ben ik de eerste logopediepraktijk begonnen in Almere. Vol enthousiasme om m’n patiënten te helpen, vol nieuwsgierigheid wat ik van hen zou horen.

Het contact met allemaal verschillende mensen en nationaliteiten is één van de redenen dat ik altijd met plezier naar m’n werk ga.

Toen ik nog heel klein was verhuisden mijn ouders naar Hong Kong. Ik weet nog precies hoe moeilijk het was op te groeien tussen mensen die een andere taal spreken. Daarom besloot ik, veel later, dat iedereen welkom is in mijn praktijk en zich daar thuis moet voelen. Zodat we samen kunnen werken aan de spraak- en taalontwikkeling. Wie spraak en taal goed beheerst kan zich verder ontwikkelen en een betere positie in de maatschappij verwerven. Als logopedist kun je iets toevoegen waar de ouders op kunnen voortborduren.

De laatste jaren heb ik mij nog meer toegelegd op het begeleiden van volwassenen met stemproblemen.

Wat logopedie zo boeiend maakt, is het samengaan van de technische aspecten van het vak met het persoonlijke. Ieder zijn probleem is uniek, iedereen verdient een eigen aanpak om dat probleem te verhelpen. Het wordt nooit routine.

Met veel plezier werk ik ook op de Paul van Vliet-Academie voor de kleinkunst. Hier geef ik als stemdocent/coach les aan beginnende cabaretiers, kleinkunstenaars en acteurs. Daarnaast geef ik stemworkshops.

Ik hoop dit mooie beroep nog lang uit te oefenen.

Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en volwassenen met:

 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Afwijkend mondgedrag
 • Articulatiestoornissen
 • Nasaliteit
 • Broddelen
 • Verbeteren uitspraak beroepssprekers, acteurs en zangers
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Kinderen met gedragsproblemen zoals autistische kenmerken
 • Ademhalingsstoornissen en hyperventilatie
 • Verbeteren stembeheersing beroepssprekers, acteurs en zangers
 • Stemstoornissen
 • Zwakke auditieve vaardigheden
 • Luister – en/of concentratieproblemen

Bekijk hier mijn CV

Zang en spreekstem

Stemworkshops

Ooit had ik studentenbaantjes bij het Holland Festival en de Stadsschouwburg. Nu heb ik al vele jaren een logopediepraktijk, maar het theater blijft boeien. Het samenspel van decor, licht, kostuums, spel…

Ik houd van de wereld van verbeelding, van verhalen vertellen, van magie.
Om die magie over te brengen, de toeschouwers mee te slepen in het verhaal, is de stem van het grootste belang.

Naast m’n logopdiepraktjk heb ik zeven jaren op een particuliere theateracademie spreek-stemtechnieken onderwezen, studenten geleerd hun eigen klankkleur te ontdekken, en hoe die toe te passen. Stemcoaching, heet dat: adem, stem en spreektechniek zo goed leren beheersen, dat het natuurlijk wordt en er tijdens het acteren niet over na hoeft worden gedacht. Leren hoe de stem klinkt, hoe andere stemmen klinken, hoe de stemmen van acteurs op elkaar en op het publiek overkomen.

Het is daarom belangrijk de juiste adem-stemtechnieken toe te passen om de stemplooien goed te laten bewegen. Hierdoor kan je meer met je stem, maak je je stembereik hoger en luider, kun je meer verschillende stemmen maken.

Zelf zing ik in het Soulkoor van het Muziekpakhuis. Net als zingen is spreken een kwestie van ritme, melodie, tempo, dynamiek, articulatie, intonatie, timing. De stem zit niet alleen in de keel, in de mond, maar in het hele lijf, in de beweging, de gebaren: de lichaamstaal.

Omdat de stem wordt gemaakt met het hele lijf, werk ik veel vanuit beweging: met ballen, hoepels, trampoline… Dit maakt stemvorming ook speels. Oefen het, en je wordt je bewust van je houding, gezichtsexpressie, oogcontact. Oefen het, en je maakt van letters op papier de magische wereld van het toneel.

Contactformulier

Met dit formulier kunt u contact met mij opnemen.

Bij inschrijvingen graag het volledige formulier invullen + de reden van aanmelding.

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Adres

Logopedie Almere – Stad Barbara Stuyling de Lange

Per 1 augustus:
Gezondheidscentrum De Driehoek,
Allendestraat 42
1314SE Almere-Stad

06-25080758
bsl@xs4all.nl

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie

Ingeschreven bij Kwaliteitsregister Paramedici registratienummer KP19900427291
Registers raadplegen op de website van het Kwaliteitsregister Paramedici